The Anthology: We can stay here while we wait - Voices in the Anthropocene

The Independent AIR has edited an anthology with poetic, literary, scientific and philosophical texts to accompany the artistic exploration of the Anthropocene. The book is conceived as a choir with different voices, that while singing in different tones and depths, comes together in unison to comment and expand on the Anthropocene as a living and critical subject. 

The Anthology is divided into 5 chapters, each dealing with different elements that relate in a vital way to the way we interact with the planet.  The Plasticsphere deals with plastic and its pervasive presence; Sentient Beings is a chapter about animism and the interconnected spirit. Seeds explores plants and trees as locations of ecological disruption, Political Ecology highlights the connections between economic development and marginalisation and lastly, Radium and Polonium is a chapter which crystallizes the philosophical weight and geopolitical importance of atomic power. 

With contributions by among others Polly Higgins, Tim Jackson, Timothy Morton, Amartya Kumar Sen, William Wordsworth, Slavoj Zizek and many more. 

You can purchase the book for 30€ by sending an email to info@theindependentair.com
 

Antologien: Vi kan bo her mens vi venter -
Stemmer i den antropocæne tid

The Independent AIR har udarbejdet en antologi med poetiske, faglige og filosofiske tekster samt billeder fra kunstnernes projekter. Teksterne i antologien lægger sig som komplimenterende og udfordrende stemmer omkring de samme temaer som kunstnerne har arbejdet med. Bogen udgør en sammensat status, der åbner for eftertanke og refleksion om klodens tilstand, vores tidsalder og fremtidens muligheder. 
Antologien er opdelt i 5 kapitler, der hver især beskæftiger sig med forskellige emner, som har afgørende betydning for vores interaktion med planeten. ”Plastiksfæren” beskæftiger sig med plastik og dets overvældende tilstedeværelse i vores omgivelser. ”Sansende Væsener” er et kapitel om animisme og den indbyrdes forbundne ånd mellem klodens arter. ”Frø” udforsker blandt andet planter og dyrs reaktion på økologisk forstyrrelse, mens ”Politisk økologi” fremhæver forbindelserne mellem økonomisk udvikling og marginalisering. Endelig er ”Radium og Polonium” et kapitel, der udkrystalliserer den filosofiske og geopolitiske betydning af atomteknologien.

Med bidrag fra bl.a. Polly Higgins, Tim Jackson, Timothy Morton, Amartya Kumar Sen, William Wordsworth, Slavoj Zizek og mange flere.

Du kan købe bogen til 225DKK ved at sende en mail til info@theindependentair.com